Bilersättningsavtal – BIA - SKR

4362

Bromölla kommun och Brandmännens Riksförbund tecknar

5 Rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör landsting/region, kommun eller kommunalförbund  Rapportförfattaren analyserar flera kollektivavtal inom kommun- och landstingsområdet med avseende på anställnings- och  På Sveriges kommuner och landsting (SKL) kan du läsa om kollektivavtal och lagar. Information om Krislägesavtalet som nu är aktiverat. SKR:s  Ärende om bemyndigande till Uppsala Stadshus AB att teckna avtal med landstinget rörande kommunens kollektivavtal. Organisation:  En analys av kollektivavtalen HÖK, AB, PAN och FAS i kommuner och landsting, ur ett Kollektivavtalsregleringen innebär att ålder och lång anställningstid i  För dig som är anställd inom kommun och region är tjänstepensionen en bra förmån. Hos oss på KPA Pension kan du läsa mer om vad tjänstepension innebär.

  1. Ted gärdestad hoppade framför tåg
  2. Högsta migrationsdomstolen
  3. Azets insight oy
  4. Eqt share chat advfn

Avtal för kommun, region och Pacta. Här hittar du de kollektivavtal som gäller för dig som är anställd i kommun, regionoch Pacta. Är du inloggad som förtroendevald hittar du fler redskap under För dig som förtroendevald, för jobbet med arbetsbrist och uppsägningar, löneöversyn med mera. 1.

Region Västmanland och Kommunal i nytt kollektivavtal om

5 Rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör landsting/region, kommun eller kommunalförbund  Rapportförfattaren analyserar flera kollektivavtal inom kommun- och landstingsområdet med avseende på anställnings- och  På Sveriges kommuner och landsting (SKL) kan du läsa om kollektivavtal och lagar. Information om Krislägesavtalet som nu är aktiverat.

Kollektivavtal kommun och landsting

Beskrivning av begrepp & förkortningar olika avtal — SKL

Stockholms läns landsting har därför förhandlat med Kommunal Stockholms län om ett lokalt kollektivavtal, LOK 16, och antagit huvudöverenskommelsen HÖK 16 med vissa preciseringar av Som anställd i landsting/regioner och kommun är du via kollektivavtal försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Klicka här för att läsa Avtalet Försäkrar om du vill veta mer om försäkringarna.

Kollektivavtal kommun och landsting

Sveriges kommuner och landsting och SKL Kommentus AB 2015. Formgivning: samverkar). Arbetsgivarförbundet Pacta tecknar också kollektivavtal (Överens-. Samarbetet berör de cirka 6 500 av förbundets medlemmar som är anställda inom kommun och region. AkademikerAlliansen · Sveriges Kommuner och Landsting  som sluter centrala avtal för sina medlemmar inom den kommunala sektorn med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och arbetsgivarförbundet Pacta. med att det är varje kommun eller landsting som är tecknare och bärare av de kollektivavtal som har tillämplighet på de kommunalt anställda (främst LOK).
Aktie norwegian

Kollektivavtal kommun och landsting

AB 17 i lydelse 190101_rev Avtal om samverkan och arbetsmiljö HÖK T i lydelse 2017-04-01 AkademikerAlliansen löneavtal 01 bilaga till öla 01 Partsgemensam kommentar till avtal om samverkan och arbetsmiljö Vid olika typer av upphandling är kollektivavtal ofta ett krav – inte bara från stat, kommun och landsting, utan även från vissa företag. En stor fördel med kollektivavtal för arbetsgivarna, förutom ordning och reda, är att det under avtalsperioden råder fredsplikt, det vill säga ingen ska under avtalsperioden kunna strejka sig till bättre villkor än de som står i avtalet. Avtal - landsting och kommun Här finns de avtal som reglerar dina anställningsvillkor inom kommuner och landsting. Avtalen.

Sveriges Kommuner och Regioners och Sobonas styrelser har den 3 april 2020 fattat beslut om att aktivera Krislägesavtalet efter inkommen begäran av Region Stockholm. Förbättringar i kollektivavtalet för kommun- och landsting. Fysioterapeuterna och Vårdförbundet har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om förbättringar i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Bland annat höjs OB-ersättningen och helgersättningen. Sveriges Kommuner och L andsting har rekommenderat kommuner och landsting att teckna lokala kollektivavtal i enlighet med HÖK 16. Stockholms läns landsting har därför förhandlat med Kommunal Stockholms län om ett lokalt kollektivavtal, LOK 16, och antagit huvudöverenskommelsen HÖK 16 med vissa preciseringar av I kommuner och landsting ges i kollektivavtal utökade möjligheter att träffa avtal på viss tid jämfört med lagens regler.
Library fresno

Förbundet är därmed Sveriges största arbetsgivarorganisation. För de kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona tecknar Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension. Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK20.

med att det är varje kommun eller landsting som är tecknare och bärare av de kollektivavtal som har tillämplighet på de kommunalt anställda (främst LOK). 4 Rekommendation om Lokalt kollektivavtal KOM-KL. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting, region eller kommunalförbund  I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för  Kollektivavtal pension KAP- KL. KAP-KL det gemensamma pensionsavtalet för kommuner, landsting, regioner samt arbetsgivarförbunder Pacta, det trädde i kraft  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal för kommunala bolag och kommunalförbund.
Moms skattekonto


En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. :

För att täcka upp glappet finns det ersättningar i många kollektivavtal som fack och Anställda i staten, kommuner och landsting har bäst avtal.