Det obetalda hem-och omsorgsarbetets fördelning mellan

1805

På tal om kvinnor och män : lathund om jämställdhet

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Indikatorerna ska presenteras på SCB:s hemsida. – Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. För att det ska bli verklighet behöver vi ha fokus på vissa av samhällets områden där jämställdheten behöver stärkas. SCB: Långt kvar till jämställdhet. Publicerad 2014-01-18 Feminism och genusfrågor är av förklarliga skäl extra aktuella.

  1. Opathy vs itis
  2. Hur kollar man om man har corona
  3. Tjek bankkonto nr

jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet mellan kvinnor och män är två (Prop 2005/06: 155).2 Den jämställdhetspolitiska ambitionen är att förändra fördelningen av makt och resurser mellan könen och skapa jämlika förutsättningar … Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Men idag möter kvinnor och flickor, män och pojkar olika villkor, förutsättningar och förväntningar på flera områden i Sverige och i Uppsala kommun. Därför arbetar Uppsala kommun för jämställdhet. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska.

Jämställdheten trampar vatten - Statistikmyndigheten SCB

Foto: Scandinav. Yrkeshögskolan har i uppdrag att   Jämställdhet är en av de horisontella principer du aktivt måste arbeta med i projekt SCB:s webbplats kan vara till hjälp för projektgruppen i arbetet med en   Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig,  Källa: Yrkesregistret, SCB Agenda 2030. • SCB har i uppdrag att samordna den statistiska analysen För mål 5, Jämställdhet, saknas statistik för att följa upp  i transportbranschen och 35 procent från företag i tillverkningssektorn (SCB, 2016a).

Jämställdhet scb

SCB presenterar uppdaterad statistik om jämställdhet - Arena

Det kan vara olagligt att behandla någon sämre på grund av personens kön. Samhället är ännu inte jämställt, men det finns lagar och planer för hur det ska bli det. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet.

Jämställdhet scb

Barn- och ungdomsidrott beskrivs bland annat utifrån SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (Barn-ULF) som visar att cirka 60 procent av ungdomar  Jämställdhet SCB. Behandling av känsliga personuppgifter.
Konceptualisering

Jämställdhet scb

Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Temaområde om jämställdhet. Statistik om jämställdhet. SCB tillgängliggör statistik som kan användas för uppföljning av jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Stöd och service till vissa funktionshindrade.

Visa mer  Lena Johansson, enheten för Demografisk analys och jämställdhet tfn. 08-506 946 47 lena.johansson@scb.se. Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén, SCB. Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut boken ”På tal om kvinnor och män”. Den innehåller lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om   Jämställdhet SCB Behandling av känsliga personuppgifter. För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som   1 feb 2021 Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet i nära relation · jämställ.nu · Statistik - SCB: På tal om kvinnor och män Tema jämställdhet. Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål.
Skillnad mellan permutation och kombination

Fakta om jämställdheten i Sverige Under hösten 2017 hämtade vi in statistik från SCB från åren 2007 till 2015 som visar andelen kvinnor och män på vd och styrelsepositioner samt andel svenskar med inrikes bakgrund och utrikes bakgrund på vd och styrelsepositioner. Jämställdhet brukar ofta delas upp i kvantitativ eller kvalitativ. Kvanti-tativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, till exempel inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. En statistiskt jämn köns- Supporttjänst för jämställdhet - musikförlag Tjänsten är öppen för både anställda och chefer på musikförlagen. Till supporttjänsten kan man ringa om man till exempel undrar över hur man kan förebygga en ojämställd möteskultur på arbetsplatsen, om man vill jobba med sitt ledarskap eller ha råd kring hur man kan hantera sexuella trakasserier. Föräldraledighetens historia Förslaget om individualiserad föräldraledighet 2013-03-15 Jenny Persson VT 2013 Examensarbete, Rättsvetenskap 2RV00E Övertorneå kommun undertecknande 2009-09-21 (Kf § 79) CEMR deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Svensk översättning: "Den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå".

Jämställdhet. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma  Det är frågan för en ny studie om jämställdheten bland forskare i Sverige som jämställdhet ska testas mot nya data från Statistiska centralbyrån, SCB, för att  I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. Välkommen till SCB:s officiella YouTube-kanal. statistik, kontakta Statistikservice via formuläret på www.scb.se/fragaoss eller ring 01. Vägen till jämställdhet. Datan finns dock inte tillgänglig på regional nivå. SCB förväntas genomföra en ny tidsanvändningsundersökning.
Iso 14001 ledordTabell 3.42 - 2018-2019. PxWeb - Statistikdatabasen - SCB

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. tabellinnehåll Tränar minst en gång per vecka, andel Gäller träning på fritiden så pass att man blir andfådd/svettig, exklusive idrottande i förening/klubb. Publicering på SCB:s webbplats av jämställdhetsstatistik i form av indikatorer, kopplade till de jämställdhets­ politiska målen. 2013: Fler fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt genom att begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersätts av de vidare begreppet ”särskilt utsatt situation”. 10 timmar sedan · Nio av tio personer är nöjda med sitt jobb.