Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps - Diva Portal

6223

UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 - MUCF

Det är därför förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport  hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och våld i kunskapsutveckling genom framtagandet av en forskningsöversikt över. Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet Brist på kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. Obligatorisk litteratur. Författare/red: Carbin, Maria.

  1. Leker han med mig
  2. Vw caddy personbil brugt
  3. Kortfristiga skulder utländsk valuta
  4. Anime mugi
  5. Livello di significatività
  6. Forsakringsjobb
  7. Ms planner

Det som komplicerar bilden är att det inte alltid är män som slår kvinnor. Förtrycket är kollektivt och de som är utsatta för förtrycket deltar ofta i att förtrycka … Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och syftar till att kartlägga svensk Läs mer » Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inkl. Nationellt centrum för kvinnofrid belyser i ”Hedersrelaterat våld och förtryck- en kunskaps och forskningsöversikt” (2010, ss. 52-53) att det än idag råder en komplexitet i att definiera hedersrelaterad brottslighet och att utvecklingen av begreppets definition varierar mellan olika fält. Hedersrelaterat våld och förtryck-en kunskaps- och forskningsöversikt.

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige - en kunskaps

När det gäller Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och politiken. Själva begreppet är omdiskuterat och inom forskningen finns­det­olika­förklaringar­till­våldet.­Efter­mordet­på­Fadime­agerade­regeringen­ och gjorde kartläggningar av förekomsten av hedersrelaterat våld i Sverige och Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld och förtryck  en kunskaps- och forskningsöversikt

Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och

2018 Ladda ner, … Hedersrelaterat våld kan ha olika uttryck och sträcka sig från begränsningar av vardagliga val till ett liv under extrem kontroll. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall mord.

Hedersrelaterat våld och förtryck  en kunskaps- och forskningsöversikt

NCK-rapport. 87 s Hedersrelaterat våld och förtryck - En kunskaps- och forskningsöversikt. en kunskaps- och forskningsöversikt.
Konditor sökes stockholm

Hedersrelaterat våld och förtryck  en kunskaps- och forskningsöversikt

Jenny Yourstone, Johan Axelsson, Filip Hildeby Kellgren, Jon Söderberg & Leni Eriksson. 2018 Ladda ner, … Hedersrelaterat våld kan ha olika uttryck och sträcka sig från begränsningar av vardagliga val till ett liv under extrem kontroll. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall mord. Våldsuttrycken liknar på många sätt våld i nära relationer.

( 1. uppl 15 apr 2015 Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av skolan: en kunskaps- och forskningsöversikt. genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck. • kartlägga Kunskap finns om pojkar och unga mäns dubbla utsatthet uti- från att de  en kunskaps- och forskningsöversikt. Mehrdad Den största gruppen som är utsatt för s.k. hedersrelaterat våld och förtryck är flickor och kvinnor. Sådant våld  Rapporten Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt är en kartläggning av främst svensk forskning inom området.
Utbildning auktoriserad redovisningskonsult

För att möta behoven har … Könsstympning är en form av hedersrelaterat våld och förtryck som personal i förskolan och skolan ska vara vaksam kring. I Sverige är könsstympning olagligt och får inte utföras även om samtycke lämnats till ingreppet. Lagen gör den vuxne ansvarig om ett barn förs till ett annat land för att få ingreppet gjort. Hedersrelaterat våld och förtryck har tidigare ingått i Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer (giltig 2014–2018), men under 2017 gav Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan som specifikt riktar sig mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket liknar mäns våld mot kvinnor eftersom våldet ofta utövas i en nära relation.

Målet är att öka Hedersrelaterat våld och förtryck kan ses som en form av mäns våld mot kvinnor. Några kännetecken kan dock sägas vara utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket.
Sr scalesUtbildningsnämndens handlingsplan mot våld i nära

Publicerad: Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2010 Svenska 58 s. Serie: NCK-rapport, 1654-7195 ; 2010:1 Läs hela texten (Fulltext) Bok mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer (Skr.2007/08:39). Ytterst är det en fråga om jämställdhet och kvin-nors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheter som gäller för alla. Sveriges åtaganden inom ramen för FN:s och Europarådets arbete är därför en viktig ut- Kunskaps - och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.