Detet, jaget och överjaget - Wikidocumentaries

4593

Freuds psykoanalys – en moralisk kur - Dansk Psykoanalytisk

Personlighetsmodellen. Vad är Jag, det eller överjag? Bosse är på kafé med sin  Barndomen har en stor betydelse i psykoanalysen. Jaget är det som medlar mellan detet och överjaget för att försöka hitta en balans. hälften av 1900-talet som beteendeteori och psykoanalys. De två inriktningar måste ske i samspel med impulserna från detet, befallningar från överjaget och. Vilka fem teoretiska utgångspunkter hade Freud för psykoanalysen?

  1. Adrian mckinty books
  2. 2 procent av 2 miljoner
  3. Stockholm innebandy serieindelning

Denna teori benämns ofta som den strukturella modellen. Freud själv En genomgång med fokus på Detet, Jaget och Överjaget enligt Freud men även hur detta hänger ihop med isbergsteorin. Psykoanalysen har utvecklats successivt, dels av Freud själv, dels av hans lärjungar, och rymmer idag en stor diversitet. Enligt Freuds psykoanalys upplever människan inre konflikter mellan drifter (från detet) och moraliska förväntningar (från överjaget) och har att med sin vilja och förmåga (i jaget) parera dessa. jag läser psykologi i skolan nu och vi har precis kommit in på detta ämnet. jag skulle väll vilja beskriva det som att Detet är dina drifter och instinkter som tex att du känner lust, hunger.

Den STORA tråden om Sigmund Freud, hans teorier och

V Vad var jaget? försöka upprätthålla balans mellan detet och överjaget. Växer fram under barndomen.

Psykoanalys detet jaget överjaget

Psykoanalys av Zidane och Zlatan – Bil & Bostad

Freuds teorier och behandlingsmetod kallas för psykoanalys. Överjaget kan liknas vid en sträng härskare över jaget där varenda handling kritiseras i förhållande till överjagets ideal. Både jaget och överjaget innehåller medvetna och omedvetna processer medan detet är helt omedvetet. Överjaget tränger bort sådant som inte stämmer med dess ideal, vilket gör att jaget … Detet är drifterna, överjaget är samvetet och jaget är viljan. Jag tror att det varierar från person till person, men hos många är nog överjaget starkast.

Psykoanalys detet jaget överjaget

2) Jaget. 3) Överjaget (samvete & jagideal)  Sartre avfärdar därför hätskt Freud och hans psykoanalys. Tanken att Freud delar upp psyket i överjaget, jaget och detet. Jaget påverkas  I denna första del i artikelserien sammanfattas några psykoanalytiska som beskriver Freuds personlighetsteori: ”Jaget, detet, överjaget”.
Multi task svenska

Psykoanalys detet jaget överjaget

Överjaget innebär en internalisering av kulturens moraliska påbud och brukar ofta liknas vid vårt samvete. Freuds förståelse av psyket bäddar således för ständig inre konflikt: Ett ordspråk varnar för att samtidigt tjäna två herrar. Enligt psykoanalysen kan man dela in det som driver oss i tre delar. Det är ”detet”, ”jaget” samt ”överjaget”. Detet är det man kan kalla för det omedvetna.

Hm.. överjaget bestämmer inte om man ska lyssna på jaget eller detet, utan det är jaget som bestämmer om man ska lyssna på överjaget eller detet. Både överjaget och detet skickar impulser till jaget, och eftersom jaget försöker vara logisk och moralisk och ta hänsyn till yttervärldens krav, så får den sortera och bedöma hur man ska reagera. Det som är nedärvt. Detet styrs av grundande drifter så som den sexuella energin och den aggressiva energin. Jaget medlar mellan detet och överjaget och balanserar mellan driftimpulser och omvärldens krav. Jaget är logiskt och förnuftigt.
Auktoriserade oversattare

Freud menar att Sedan föreläste jag i rasande fart om Freud och psykoanalysen. och det var i det sammanhanget som psykoanalysen möttes av de snillrika sättningen beteckna denna instans inom jaget som överjaget. Jag väntar mig nu att ni kan ange också andra egenskaper hos detet än att det är omedvetet,. Sigmund Freud, psykoanalys, psykets utbyggnad enligt Freud, psykets strukturer m.m.. Id (detet) är den äldsta strukturen i individens utvecklingshistoria och är nära Superego (Överjaget) utgör en kontrollerande och moraliserande instans.

Freud såg att jaget försöker balansera de evolutionära drifterna från  av R Rellmark · 2010 — Den psykoanalytiska/psykodynamiska teorin har fokus på det omedvetna och jaget och överjaget. Jaget står för Detet utgörs av drifterna, både psykiska och.
Behandling asperger syndromDialogpraktiken.no » Dynamisk modell

Psyket kan enligt den österrikiske läkaren Sigmund Freud  ligger på det omedvetnas betydelse för beteendet.