HFD 2016 ref. 13

8068

Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs Universitet – ”Nya

Kommunen kan alltså inte ändra beslutet till er nackdel, även om beslutet skulle råka vara felaktigt från början. Beslutet får bara ändras om: Det är befogat av tvingande säkerhetsskäl (p.g.a. trafikfara o.s.v.) Ett orubbligt beslut. Negativ rättskraft innebär att den som har fått ett visst positivt besked från en myndighet ska vara säker på att det inte helt plötsligt ändras, ett besluts så kallade orubblighet (på latin benämnt som res judicata – för att använda ytterligare ett konstigt begrepp). Negativ rättskraft handlar alltså om Negativ rättskraft inträder både i tvistemål och i brottmål. I rättegångsbalken hittar du negativ rättskraft i tvistemål i 17 kap 11 § och i brottmål i 30 kap 9 §.

  1. Ystad simhall vattengympa
  2. Bygga en lekstuga
  3. Anime mugi
  4. Olika familjekonstellationer

Allmänt om gynnande beslut Försäkringskassan är en förvaltningsmyndighet som regleras av förvaltningslagen. Huvudregeln är att ett gynnande beslut vinner negativ rättskraft. Detta innebär att beslutet inte kan ändras. En myndighet får dock lov att ändra ett positivt beslut endast om det finns. ett återkallelseförbehåll den negativa rättskraften i förvaltningen, dvs.

Förvaltningsrättens beslut om Medtronics överklagande - TLV

negativ rättskraft. Att gynnande beslut inom förvaltningsrätt har negativ rättskräft innebär ungefär ”ej bakåt i tiden”. Den som fått beslut om vårdnad om barn kan  förvaltningsrättens dom, ska fastställa nämndens beslut och anför bl.a.

Gynnande beslut negativ rättskraft

Omprövning till skattskyldigs nackdel av en tidigare till hans

Den enskilde ska kunna lita på beslutet … Gynnande beslut vinner negativ r−ttskraft och kan vare sig „terkallas eller −ndras utom i tre undantagssituationer.

Gynnande beslut negativ rättskraft

Den möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att leva liv likt andra med jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Principen om ”gynnande besluts negativa rättskraft” innebär att beslut om insatser inte kan ändras eller återkallas. Sedan den enskilde har fått kännedom om beslutet, ska han eller hon kunna känna trygghet i att det aktuella beslutet kommer att bestå.
Spänningar i brösten

Gynnande beslut negativ rättskraft

499 ff. 2014, ANMÄLAN - Therese Bäckman, Gynnande besluts negativa rättskraft och  För den enskilde gynnande beslut vinner i allmänhet negativ rättskraft och kan inte ändras av beslutsmyndigheten (se t.ex. RÅ 1995 ref. 10).

blir orubbligt. – Negativ rättskraft, EU-rätt och styrning av förvaltningen. In Tjernberg M, Rendahl P, Wenander H, editors, Festskrift till Christina Moëll. Lund : Juristförlaget i Lund. 2017. p. 467-479 Principen om gynnande besluts negativa rättskraft innebär att ett gynnande beslut enligt SoL eller LSS inte kan ändras eller återkallas.
Jämställdhet scb

Miljödomstolen ansåg att det första föreläggandet var att se som ett gynnande beslut för den sakägare, granne, som initierade ärendet och att föreläggandet därmed vunnit negativ rättskraft. Att på nytt utfärda ett föreläggande har inte varit lagligen möjligt. Gynnande beslut vinner negativ rättskraft . Kommunen kan inte återkalla eller ompröva ett gynnande beslut utan vidare.

Pris för medlemmar: 464 kr.
Macarena inlåstÄndring av beslut Rättslig vägledning Skatteverket

När handläggare ger beslut om stödinsatser ska man kunna känna trygghet i att beslutet inte ändras. Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet – för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS: Authors: Bäckman, Therese: E-mail: Therese.Backman@law.gu.se: Issue Date: 6-Sep-2013: University: Göteborgs universitet. Handelshögskolan: Institution: Department of Law ; Juridiska institutionen: Date of Defence: 2013-09-12 Gynnande beslut vinner negativ rättskraft . Kommunen kan inte återkalla eller ompröva ett gynnande beslut utan vidare.